Cursos de vela per a nens i adults, activitats tot l'any i moniotrs altament qualificats amb titulació oficial, area social i

Regates

Quan fem o ens fan un forat

Com la vela és un esport de cavallers hem d’actuar com a tal en totes les circumstàncies.
Quan naveguem en Patí ben sigui per oci, entrenament o en regata hem de ser conscients dels riscos que assumim i les responsabilitats que tenim tant en general com especialment enfront dels nostres companys que també naveguen en Patí.
Navegant podem fer mal a un tercer, produint-li danys personals i/o materials.
Navegant també podem rebre danys per culpa d’un tercer que també poden ser personals i/o materials.
En cas d’accident / abordatge el primer que cal determinar és qui és el culpable, si un dels dos es declara voluntàriament com a culpable, el culpable actuant amb seny haurà de pagar els danys ocasionats a l’afectat, així com lògicament cobrir els seus propis danys, tant si s’aquesta navegant per oci, en entrenament o en regata. (En el cas de produir-se en regata i havent reconegut la seva culpa no fa falta ni protestar ni guanyar una protesta, el culpable ha de penalitzar-se sobre la base de la regla 44.1 del RRV (Reglament de Regates a Vela) i ha de deixar constància per escrit al Comitè de Protestes)
Si cap dels dos es considera culpable, en el cas d’estar en regata s’haurà de realitzar la corresponent protesta per determinar qui és el culpable i una vegada determinat, el que hagi resultat culpable haurà de pagar els danys ocasionats a l’afectat i fer-se càrrec dels seus propis danys, en cas d’estar en entrenament serà l’entrenador qui determinés qui és el culpable i per ultimo en cas d’estar navegant per oci haurà de determinar el culpable un representant del Club on s’hagi produït l’incident.
Perquè els navegants de Patí puguem complir amb tot l’exposat i ser uns autèntics cavallers hem de tenir en compte que:
1- Podem no tenir cap segur i per tant el que ens passi haurem de pagar-ho de la nostra butxaca.
2- Gairebé tots tenim la llicència de la *FCV (*Federació Catalana de Vela) que té incorporat un segur de Responsabilitat Civil per a danys materials i perjudicis ocasionats a tercers tant per a regata, entrenament i oci. Però té una franquícia de 300 euros, el típic forat entre *patinaires és igual o inferior a aquest import, per la qual cosa si no tenim a més d’est, un altre tipus de segur haurem de seguir sent cavallers i pagar de la nostra butxaca el dany produït a un tercer.
3- Tenir un segur a tot risc que lògicament ens costés a l’any alguns diners, hem de fer constar expressament que ens cobreixi en la navegació per oci, entrenament i regata, també que consti que en Responsabilitat Civil per a danys i perjudicis a tercers en general i específicament per a danys materials no hi hagi cap tipus de franquícia, per a danys propis és habitual l’existència d’una franquícia que ira en funció al preu del segur anual. Amb aquest segur a tot risc quan produïm danys a un altre patinaire i la culpa sigui nostra serem cavallers i pagarem la reparació i al cap d’uns mesos recuperarem el 100 % del pagat doncs ho cobrarem de la nostra Companyia d’Assegurances.